Salkaházi program

Annak érdekében, hogy az idén már 14 000 forint összegű Salkaházi-támogatást minél könnyebben igénybe vehesse minden jogosult, a juttatás összegének folyósítását idén sem kell külön kérelmezni, azt mindenki automatikusan megkapja, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

  • A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által igazoltan a szociális vetítési alap tízszeresét (2023-ban 285 000 forint) meg nem haladó havi nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,
  • betöltötte a 60. életévét,
  • Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a
  • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő folyósítási vagy levelezési címe is miskolci.

A támogatást hivatalból a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kapott 2023. október 1-jei adatoknak megfelelően állapítjuk meg.

Aki ennek ellenére valamilyen okból mégsem kapja meg a támogatást, kérelmet nyújthat be Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához. Ilyen ok lehet például az, ha az illető 2023. október 1-je után töltötte be a hatvanadik életévét, vagy aki részére ezt követően állapítottak meg nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást.

A támogatás igényléséhez szükséges kérelem ebben az esetben beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (3525 Miskolc, Városház tér 8.) és a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban (Avasi: Miskolc, Klapka Gy. u. 15-17., Diósgyőri: Miskolc, Árpád u. 4.), vagy letölthető a www.miskolc.hu internetes oldalról. A kérelem benyújtható személyesen az ügyfélszolgálati irodákban vagy postai, illetve elektronikus úton. A kérelmek benyújtásának határideje 2023. december 31-e, az ezt követően benyújtott kérelem alapján a támogatás nem állapítható meg.

A pénzbeli támogatást postai úton juttatjuk el Önhöz 2023. november 1. és december 15. között a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő címre.

Azok, akik kérelem benyújtásával igénylik a juttatást, a jogosultság megállapításától számított harminc napon belül kapják meg az egyösszegű, 14 000 forintos támogatást.

Korábban többen jelezték, hogy nem kérik a támogatást. Aki így dönt, és szívesen felajánlaná az összeget a miskolci kultúra, sport, közoktatás, vagy a szociális ellátás területére, kérjük, hogy további információkért hívja a 0646/512-703-as Salkaházi-telefonszámot.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ