Salkaházi program

Jogosultsági feltételek:

Pénzbeli támogatás és természetben nyújtott szociális ellátás állapítható meg a Salkaházi Sára Miskolc Program keretében annak a 60. életévét betöltött személynek, aki Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő folyósítási vagy levelezési címe is miskolci és nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, melynek összege nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét, a mely 2021. évben 285.000,- Ft.

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás:

Az öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, szülői nyugdíj, árvaellátás, mezőgazdasági szövetkezeti járadék, baleseti járadék, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, vagy házastársi jövedelempótlék.

A támogatás összege:

évente egy alkalommal  12.000-, Ft.

Ügyindítás:

A támogatás igénybevételéhez 2021ben nincs szükség kérelem benyújtására, az hivatalból megállapításra kerül azok számára, akik megfelelnek a jogosultsági feltételeknek.
A támogatás a nyugdíjfolyósítótól kapott 2021. október 1-i adatok alapján kerül megállapításra.
Amennyiben valaki nem kapja meg a juttatást, például azért, mert 2021. október 1-e után töltötte be a hatvanadik életévét vagy ezt követően állapítottak meg részére nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást, kérelmet nyújthat be a támogatás igénylésére. A kérelem benyújtható a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (Városház tér 8. Petőfi u.39.) vagy letölthető a www.miskolc.hu oldalról.
A kérelem benyújtásának határideje 2021. december 31. Az ezután benyújtott kérelem alapján jogosultság nem állapítható meg.
A pénzbeli támogatást postai úton juttatjuk el Önhöz november 1. és december 15. között, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő címre. Aki kérelem benyújtásával igényli a juttatást, a jogosultság megállapításától számított harminc napon belül kapja meg azt.

Vonatkozó jogszabályok
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete.

A támogatás felajánlása

Korábban többen jelezték, hogy nem kérik a támogatást. Aki így dönt, és szívesen felajánlaná az összeget a miskolci kultúra, sport, közoktatás, vagy a szociális ellátás területére, további információkért hívja a +36 46 512-703-as Salkaházi-telefonszámot.

Az ügyintézés helye és időpontja

Szociális és Köznevelési Osztály - ügyfélfogadás

Telefon:+36 46 512-703
Fax:+36 46 341-804
Email:szoc@miskolc.hu
Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Nyitva tartás:

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
8.00-16.00 ZÁRVA 8.00-17.30 8.00-16.00 8.00-12.00

A nyitva tartási idő alatt ebben az esetben az Ügyfélfogadási időt kell érteni.