Salkaházi program

Jogosultsági feltételek:

Pénzbeli támogatás és természetben nyújtott szociális ellátás állapítható meg a Salkaházi Sára Miskolc Program keretében annak a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő 60. életévét betöltött személynek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és jövedelme nem haladja meg  a nyugdíjminimum tízszeresét, a mely 2020. évben 285.000,- Ft.

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás:

Az öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, szülői nyugdíj, árvaellátás, mezőgazdasági szövetkezeti járadék, baleseti járadék, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, vagy házastársi jövedelempótlék.

A támogatás összege:

évente egy alkalommal  11.000-, Ft.

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatalának  ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani, az erről szóló írásbeli  értesítést követően. Az ügyfélkapuval rendelkezők idén már elektronikus úton is előterjeszthetik kérelmüket a lenti ÁNYK nyomtatvány, vagy a www.epapir.gov.hu szolgáltatás használatával.

Az éves támogatás megállapítása iránti kérelem az adott év december 31. napjáig nyújtható be, ennek elmulasztása jogvesztő.

Vonatkozó jogszabályok
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete

Papír alapon benyújtható űrlap

 
2020.09.15.
3 Mb (PDF)

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége:

 
2020.09.15.
342 Kb (JAR)

 

Az ügyintézés helye és időpontja

Szociális és Köznevelési Osztály - ügyfélfogadás

Telefon:+36 46 512-800
Fax:+36 46 341-804
Email:szoc@miskolc.hu
Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Nyitva tartás:

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
8.00-16.00 ZÁRVA 8.00-17.30 8.00-16.00 8.00-12.00

A nyitva tartási idő alatt ebben az esetben az Ügyfélfogadási időt kell érteni.